Over Lesley

“Er uit halen wat er in zit” is een uitspraak die van toepassing is op mijn levenshouding. Datgene wat wij in “wezen” zijn aan het licht laten komen.
Helderder kan ik dit uitdrukken in mijn moedertaal: “To release imprisoned splendour”

Deze uitspraak was voor mij de rode draad in mijn carrière als ergotherapeute, later als modeontwerpster en projectleider van projecten en cursussen over kleding en identiteit.
Het vertalen van de essentie in de vorm was mijn uitdaging, deze vond ik via creatieve processen, voor mijzelf en ook in mijn werk voor anderen.
De weg van persoonlijke bevrijding bracht met zich mee dat ik mijn mediamieke gaven ging ontdekken. sinds 2008 heb ik hier ruimte aan gegeven en ben ik goed en intensief begeleid door internationaal bekende mediums via het Arthur Findlaycollege in Stansted, Engeland.
Deze ontwikkelingsweg levert mij nu de mogelijkheid anderen op unieke wijze te coachen om zichzelf niet alleen te hervinden, maar er ook uitdrukking aan te geven, en hierbij sluit deze uitspraak van Pablo Picasso prachtig aan:

“The meaning of life is to find your gifts, the purpose of life is to give them away.”

Hoe ik gevolg geef aan mijn talenten is een vorm aan te bieden waarin mensen enthousiast worden over wie ze zijn.
Met andere woorden:
Te weten wat je essentie is, wie je in essentie bent, en dat op allerlei manieren te ontdekken, belichten, in beeld te brengen, zodanig, dat je er contact mee kunt maken en enthousiast over kunt zijn.

In het woord enthousiasme zit het woordje entheos. Dit is passie. Het enthousiast zijn levert trillingen op die je voelt als je het risico neemt jezelf te zijn. Er is dan een golfbeweging vanuit je ziel die je optilt en meevoert.
Het is de levensenergie die vrij door je heen stroomt als je jezelf durft te zijn.

Alle grote momenten in de geschiedenis zijn toe te schrijven aan de overwinning van het enthousiasme.

De vorm die ik aanbied is ontstaan vanuit de weg die ik gegaan ben, enerzijds de artistieke, kunstzinnige kant, en anderzijds mijn spirituele en mediamieke kant.