Healing

Healing is het doorgeven van helende energie.
Voor healing worden verschillende bewoordingen gebruikt:
Magnetiseren, Helende handen, Hands-on , Trance-healing.
Healing is een effectieve aanvulling op reguliere geneeskundige behandeling en het is zo oud als de mensheid.
Helende energie helpt bij lichamelijke, emotionele, mentale klachten en op spiritueel niveau kan het intuitieve en spirituele verbinding versterken. Het kan ook op zielsniveau doorwerken.
Afhankelijk van de vraagstelling zijn er 3 mogelijkheden voor healing.
Het doorgeven van universele energie via de handen ( “hands-on, maar het is niet per se noodzakelijk iemand aan te raken).
Healing op afstand. Iemand die niet in de buurt is maar healing nodig heeft kan dat ontvangen. Het gaat over het doorgeven van energie en afstand speelt daarbij geen rol.

Trancehealing

Dit is een vorm van healing waarbij het medium kanaal is voor haar begeleiders uit de spirituele wereld, meestal artsen, die hun werk via het medium kunnen doen. Het medium is hierbij in trance, een andere staat van bewustzijn, en kan van een afstand (als achter een gordijn) gadeslaan waar en hoe er gewerkt wordt. Indien nodig stel ik vragen en ontvang antwoorden, die ik dan weer mag doorgeven na de behandeling.
Er ontstaat een zeer nauw contact van het medium met de spirituele gidsen.Het is een channellen van helende kracht is en wel de meest intensieve vorm van healing.
Het is hierbij zelfs mogelijk dat scheefstanden rechtgezet worden, maar ook dat operaties plaatsvinden die nodig zijn. Ook kunnen psychische problemen behandeld worden.

EFT. Emotional Freedom Technique

Deze techniek is een praktisch hulpmiddel bij het oplossen van allerlei blokkades, en wordt gebruikt in plaats van of in combinatie met andere technieken.

Wanneer bij een reading of healing een stevige blokkade wordt waargenomen kan een aanvullende behandeling met EFT zinvol zijn.
Op weg naar zelfrealisatie , jezelf optimaal manifesteren, het waarmaken van je potentieel kan EFT een pragmatische en aardse aanpak zijn.
Het helpt om helemaal aanwezig te zijn, zelfvertrouwen te hebben in contact met anderen en helemaal jezelf zijn met een gezonde eigenwaarde. Het niet beperkt blijven door negatieve overtuigingen, maar wel assertief zijn en grenzen kunnen stellen.

Per consult kan gekozen worden voor de soort behandeling of een combinatie van verschillende methodes.

Healing kan plaatsvinden op de praktijk of op afstand.